Půjčovna raftů:  podmínky

1. Klient zodpovídá za vypůjčený materiál. V případě ztráty hradí materiál v plné maloobchodní ceně. U poškozených věcí hradí jejich opravu.

2. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku zákazníka.

3. Zákazníci provozují vodní turistiku na vlastní nebezpečí.

4. Půjčovna Zooparku Zelčín půjčuje vodácké vybavení běžně prodávané v maloobchodě a odpovídající státním normám.

5. Půjčovna si vyhrazuje právo dodat typ lodě podle svých možností .

6. Vypůjčený materiál musí být vrácen v dohodnuté době, nepoškozený a čistý.